Over ons

Wat is ArmsTradeWatch?

ArmsTradeWatch is een project om de Europese wapenindustrie en wapenhandel in kaart te brengen. Deze database geeft een inventaris van de Europese bedrijven die actief zijn op de militaire markt of militaire goederen exporteren. ArmsTradeWatch wil door deze data beter toegankelijk te maken een instrument ter beschikking stellen om grondig onderzoek naar de wapenindustrie door journalisten, academici en NGO's te bevorderen.

Publieke informatie over de wapenindustrie en wapenhandel is meestal enkel beschikbaar in geaggregeerde statistieken. Zulke geaggregeerde informatie is te beperkt om een reële publieke verantwoording mogelijk te maken en laat teveel dirty business in de schaduw toe zonder dat daarbij vragen (kunnen) gesteld worden. Het blijft moeilijk om een concreet zicht te krijgen op de handel die schuil gaat achter de statistieken. Maar die handel laat wel een reeks sporen achter in verspreide open bronnen. Op basis daarvan proberen we dit zicht te herstellen. ArmsTradeWatch maakt een inventaris van de bedrijven actief op de militaire markt op basis van de rapportage over wapenhandelvergunningen, data over overheidscontracten en -aanbestedingen en de ledenlijsten van sectororganisaties en lobbygroepen. In deze database brengen we de basis bedrijfsgegevens, productinformatie en informatie over eigendomsrelaties en groepsstructuren over deze bedrijven samen. Deze database is bedoeld als proof of concept om te tonen dat het mogelijk is om een gedetailleerde kaart van de Europese wapenindustrie te maken en om de toegevoegde waarde dat zulk een project kan bieden voor onderzoek duidelijk te maken.

Dit onderzoeksproject in een initiatief van Vredesactie. Maar we hopen dat dit project ook een platform kan worden om data over de Europese wapenindustrie uit te wisselen tussen onderzoekers, en dus gemaakt wordt voor en door onderzoekers. Kennis delen en samen brengen helpt alle onderzoekers en draagt bij om hun werk te verbeteren.

Als je onderzoek gedaan hebt met gebruik van deze database, laat ons dit weten! We gebruiken je feedback  om dit project te verbeteren en verwijzen graag naar jouw onderzoek of gebruik van de data op onze blog. We staan ook open voor samenwerking aan onderzoeksprojecten en onderzoeksjournalistiek over wapenhandel en de wapenindustrie.

Welke data zit in de database? Wat zijn de bronnen en hoe betrouwbaar is die data?

Maar informatie over de bronnen vindt je op de Sources-pagina. Onze informatie is gebaseerd op 2 categorieën van bronnen. Ten eerste bronnen die ons toelieten een inventaris te maken van bedrijven actief op de militaire markt: officiële wapenhandelrapporten wanneer ze informatie bevatten over individuele bedrijven, data over aanbestedingen en contracten door overheden, ledenlijsten van sectororganisaties en lobbygroepen. Ten tweede werd voor deze bedrijven de basisgegevens en informatie over eigendomsrelaties en groepsstructuren verzameld uit officiële bedrijfsregisters of daarop gebaseerde bronnen.

Dit is een eerste beta version en try-out van de database over de Europese wapenindustrie. We nodigen iedereen die deze informatie gebruikt uit om feedback te geven op de correctheid en de volledigheid van deze dataset. Kwaliteit en volledigheid van de gebruikte databronnen varieerde sterk naargelang het land, terwijl ook de internationale datasets een regionale bias of gaten vertoonden. Hebben we wapenproducenten of bedrijven actief op de defensiemarkt gemist? Is sommige van deze data gedateerd of fout? Laat het ons weten!

Ook is het mogelijk dat sommige bedrijven in deze database niet actief zijn op de militaire markt, maar in de bronnen beland zijn om andere redenen. We hebben getracht deze eruit te filteren, maar hebben maar een beperkte capaciteit om dit te doen. Wat crowdsourcing om onze selectie te verbeteren zou dan ook een grote hulp zijn.

Kortom, deze dataset moet dus behandeld wordt als een beta versie en best effort-benadering, maar niet als een absolute waarheidsclaim. Wie de data gebruikt moet ze verifieren vooraleer er sterke claims op te baseren.

Waarom de focus op Europa?

Vele NGO's, onderzoeksinstituten en journalisten produceren degelijk onderzoek over wapenhandel, maar vaak met een nationale focus. Een totaalbeeld op Europa ontbreekt. Dit terwijl zo'n totaalbeeld nodig is. Enerzijds worden de supply chains van deze industrie steeds internationaler. Anderzijds is het zicht op de concrete handel verminderd na de liberalisering van de interne defensiemarkt in de EU met richtlijn 2009/43/EG op de overdracht van defensiegerelateerde producten. Met dit project willen we bijdragen aan het terug verwerven van zulk een totaalbeeld op de Europese wapenindustrie en wapenhandel.

Gebruik van deze data: licentie en aansprakelijkheid

De ArmsTradeWatch database wordt ter beschikking gesteld onder de Open Database License. Een samenvatting van de ODbL is beschikbaar op de Open Data Commons website.

Onze data komt uit een reeks van publieke of open bronnen en is daarom vrij voor gebruik. We claimen wel onze rechten op de database. De ODbL-licentie laat u toe om de data te hergebruiken, maar vereist bronvermelding van deze database.

Gelieve ook de bronvermelding te respecteren van onze bronnen van bedrijfsinformatie:

- Opencorporates, wanneer een link aanwezig is op de Details tab.

- Voor de Belgische data: openthebox.be

De data in onze database weerspiegelt de data die we verkregen hebben uit onze bronnen en we kunnen zelf de correctheid en kwaliteit ervan niet garanderen. Het gebruik van deze data is dus op eigen risico en u moet de nodige verificatie doen alvorens enige bewering of stelling gebaseerd op deze data te publiceren. We wijzen elke aansprakelijkheid voor gebruik gemaakt van deze data of website af.

Contact

ArmsTradeWatch is een project van Vredesactie. Vredesactie is een pluralistische en politiek ongebonden Belgische vredesbeweging, actief rond verschillende conflict-gerelateerde thema's, waaronder wapenhandel. Voor meer informatie, zie www.vredesactie.be.

Het onderzoek en de dataverzameling voor deze database werd gedaan door Hans Lammerant. Voor feedback, vragen over de data, onderzoeksprojecten, enz., kunt u ons contacteren op hans {at} vredesactie.be