Bronnen

Uitleg bij de data

De informatie over een bedrijf is verspreid over een Details, Products en Structuur tab. De Details en Products-tab pagina bevat enkele codes en referenties die wat bijkomende uitleg kunnen gebruiken.

Wat betekenen de volgende codes?

- LEI: De Legal Entity Identifier (LEI) is een unieke identificatie code voor juridische entiteiten en is een code bestaande uit 20 tekens gebaseerd op de ISO 17442 standaard. Deze code verwijst naar essentiële referentie informatie die een duidelijke en unieke identificatie van juridische entiteiten mogelijk maakt. Het LEI register is een initiatief van de financiële industrie om een unieke identificatie van juridische entiteiten die deelnemen aan financiële transacties mogelijk te maken. Het is een vrijwillig register en daardoor nog vrij klein, maar een LEI wordt een wettelijke vereiste voor een groeiende reeks activiteiten, zoals het verkrijgen van geld op de financiële markten. Het volledige LEI register is beschikbaar als open data op www.gleif.org. Dit bevat basisgegevens over bedrijven en informatie over eigendom van dit bedrijf.

- NACE: De NACE is een classificatie schema voor economische activiteiten gebruikt in de EU voor economische statistieken. Deze code verwijst naar de economische sector waarin een bedrijf actief is. Daarmee geeft het een algemene referentie naar welke producten of services dat een bedrijf levert.

- ML: ML staat voor de EU Common Military List van materiaal dat valt onder het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie. Deze lijst bevat 22 categorieën van goederen die onder exportcontrole vallen. Deze codes wordt gebruikt in de officiële wapenexportrapporten van de EU en de lidstaten. In de database gebruiken we 'ML?' om te verwijzen naar producten op de Military List in het algemeen, wanneer we geen gedetailleerde informatie hebben. Op het moment geven enkel Italië en Groot-Brittannië gedetaileerde product informatie gekoppeld aan de bedrijfsnamen.

- NCAGE: Een CAGE of NCAGE code staat voor NATO Commercial and Government Entity. Het is een identificatiecode voor bedrijven die oorspronkelijk gebruikt werd in de VS, maar nu ook voor alle aankopen door legers in de NAVO. Deze code laat toe een bedrijf te identificeren in de data over contracten. Meer informatie op https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_and_Government_Entity_code

- NSCG: De NATO Supply Classification Group (NSCG) code maakt ook deel uit van het NAVO logistieke systeem en is een code van 4 tekens die een productcategorie identificeert. In de VS wordt dit schema doorheen de hele federale administratie gebruikt onder de naam Federal Supply Category (FSC). Deze code verwijst naar welke goederen of services geleverd worden door een bedrijf.
De producten worden verder individueel geidentificeerd met een NATO Item Identification Number (NIIN). NSCG en NIIN vormen samen het NATO Stock Number (NSN). Voor meer informatie.
Zowel NCAGE en NSCG worden gebruikt in de open data over de Amerikaanse overheidsaankopen. De NSCG code kan in onze database gebruikt worden als zoekmiddel naar welke bedrijven in een bepaald productcategorie. Maar we hebben deze codes enkel uit de Amerikaanse data, en dus niet voor bedrijven die voortkomen uit andere bronnen of voor dochterondernemingen. De resultaten van een zoekopdracht op basis van NSCG zijn dus niet exhaustief.

 

Oorsprong van de gebruikte data

Onze informatie is gebaseerd op 2 categorieën van bronnen. Ten eerste bronnen die ons toelieten een inventaris te maken van bedrijven actief op de militaire markt: officiële wapenhandelrapporten wanneer ze informatie bevatten over individuele bedrijven, data over aanbestedingen en contracten door overheden, ledenlijsten van sectororganisaties en lobbygroepen. Ten tweede werd voor deze bedrijven de basisgegevens en informatie over eigendomsrelaties en groepsstructuren verzameld uit officiële bedrijfsregisters of daarop gebaseerde bronnen.

Hier een overzicht:

A. Welke bedrijven zijn actief op de militaire markt?

- Wapenhandelrapporten

Transparantie over afgeleverde wapenhandelvergunningen en wapenexport varieert sterk doorheen de EU. Maar sommige landen blijken in hun wapenhandelrapporten wel degelijk de namen van exporterende bedrijven op te nemen: Denemarken (tot 2011), Italië, Norwegen, Polen, Slovakije, Zweden. Het VK geeft deze informatie in antwoord op vragen om openbaarheid van bestuur door CAAT. Hongarije en Portugal hebben een publiek register met alle bedrijven die een vergunning voor militaire productie hebben. Estland heeft ook een publiek register, maar enkels voor brokers van militaire goederen (wapenhandelaars).

- Data over overheidsbestedingen

De wapenindustrie heeft staten als voornaamste klant of eindgebruiker. Daarom vormt data over overheidscontracten een goede bron. Zulke data in de EU varieert nogal in kwaliteit. Een overzicht kan gevonden worden op de opentender-website. Aankopen van militaire goederen is terug te vinden onder CPV 35 (meer specifiek 353 tot 357).

Een belangrijke bron van informatie vormt ook de Amerikaanse data over overheidscontractne, gezien ook Europese wapenbedrijven naar de VS exporteren of aan Amerikaanse troepen in Europa leveren. Deze informatie is als open data beschikbaar bij het Defense Logistics Agency. Vergeleken met de Europese data is deze veel vollediger en van betere kwaliteit. Nadeel voor het in kaart brengen van de Europese wapenindustrie is dat deze data een sterke regionale bias heeft en Oost-Europa beperkt aanwezig is in deze dataset. Een versie van deze data voor de hele NAVO bestaat als de NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL), maar is niet beschikbaar als open data.

- Sectororganisaties en lobbygroepen

De militaire industrie is georganiseerd in industriële sectororganisaties en lobbygroepen op nationaal en internationaal niveau. De ledenlijsten hiervan geeft een bijkomend beeld op de belangrijkste bedrijven, al is het soms te breed wanneer zo'n organisatie ook de civiele aerospace industrie omvat.

- Jaarrekeningen en -verslagen

De jaarverslagen van grote industriële groepen geven vaak details over welke bedrijven in hun rekeningen geconsolideerd zijn. Dit was us een goede bron om de grotere conglomeraten in kaart te brengen.

B. Algemene bedrijfsinformatie

Ook voor de basis bedrijfsgegevens varieert de beschikbaarheid en openheid enorm doorheen de EU. Waar mogelijk werd informatie van de officiële bedrijfsregisters gebruikt, net als data uit het Legal Entity Identifier-register, een initiatief van de financiële industrie (zie boven).

Verder zijn de volgende organisaties zo vriendelijk geweest om ons toegang gegeven tot hun data:

- Opencorporates: OpenCorporates is de grootste open database met bedrijfsinformatie over bedrijven wereldwijd.

- Openthebox: Openthebox is een transparantie initiatief dat data bij elkaar bracht uit de Belgische bedrijfsregisters, de Belgische Nationale Bank en de lijsten van politieke en publieke mandaten.